SC2 Y Rhyl

Mae gennym rywbeth at ddant pawb yn SC2, os ydych chi’n hoff o’r wefr, padlo neu eisiau rhoi eich traed i fyny ac ymlacio.

Gyda digon o bethau i wneud a’u harchwilio i bawb, bydd ein tocynnau dydd yn golygu nad oes angen rhuthro – ymgollwch ym myd hwyl ac antur SC2 yn unig.

Mae prif ardal y parc dŵr yn addas i bob oed a gallu, a gall plant archwilio a mwynhau’r dŵr wrth eu pwysau. Mae’r dŵr yn yr ardal hon yn mynd o 00mm i 300mm ac yn berffaith ar gyfer rhieni a phlant bach sydd eisiau mwynhau padlo a sblasho. Yn yr amgylchedd lliwgar hwn, ar y thema dŵr, bydd plant ifanc yn cael cyfle i ddatblygu eu hyder cyn symud ymlaen i’r nodweddion sblasio mwy.

 

Rhyl Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added