SC2 Y Rhyl

Atyniad newydd Cymru

Mae gennym rywbeth at ddant pawb yn SC2, os ydych chi’n hoff o’r wefr, padlo neu eisiau rhoi eich traed i fyny ac ymlacio. Gyda digon o bethau i wneud a’u harchwilio i bawb, bydd ein tocynnau dydd yn golygu nad oes angen rhuthro – ymgolli ym myd hwyl ac antur SC2 yn unig. Mae prif ardal y parc dŵr yn addas i bob oed a gallu, a gall plant archwilio a mwynhau’r dŵr wrth eu pwysau.

Mae’r dŵr yn yr ardal hon yn mynd o 00mm i 300mm ac yn berffaith ar gyfer rhieni a phlant bach sydd eisiau mwynhau padlo a sblasho. Yn yr amgylchedd lliwgar hwn, ar y thema dŵr, bydd plant ifanc yn cael cyfle i ddatblygu eu hyder cyn symud ymlaen i’r nodweddion sblasio mwy.

TAG Active

Dewch i herio eich hunain yng nghanolfan TAGactive cyntaf Cymru. Mae’r ardal chwarae aml lefel hon, sydd dan do, yn cymryd y nodweddion gorau o’ch hoff ddigwyddiadau Teledu, a’u crynhoi i un profiad cyffrous. Bydd y gweithgareddau sydd wedi’u hamseru yn profi eich sgiliau a’ch dewrder.

Y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud yw dod o hyd i’r tagiau cyfrifiadurol a chasglu pwyntiau ar synhwyrydd ar eich garddwrn. Syml? Gyda sialensiau sy’n gofyn am allu corfforol a meddyliol, sgil a strategaethau, ydych chi’n barod am yr her?

Mae tocynnau TAG Ninja yn cynnwys 2 gêm 20 munud o hyd ac mae’r sesiynau wedi’u dylunio i roi seibiant o 5 munud i gyfranogwyr rhwng y ddwy gêm.

Mae TAGactive yn addas i blant 8 oed a hŷn (taldra dim llai na 1.2m)

Recently Added