5 Taith Darganfod Sir Ddinbych

 

Darganfyddwch Sir Ddinbych a’i 5 taith er mwyn profi ein Bwyd a Diod, Arfordir, Treftadaeth, Diwylliant ac ein Cefn Gwlad hyfryd gyda’r llyfryn defnyddiol yma.

Lawrlwythwch y llwybr [PDF]

Denbighshire map

Cefn gwlad

Denbighshire countryside

1

Llangollen

Mae prif gyrchfan dŵr gwyn Cymru yn Nyffryn Dyfrdwy yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte.

2

Parc Gwledig Moel Famau

Dyma’r copa uchaf ym Mryniau Clwyd, a Thŵr y Jiwbili yn goron arno, ac mae’n codi uwchben rhostir grug ysblennydd.

3

Parc Gwledig Loggerheads

Canolfan cefn gwlad annwyl gan lawer wedi’i hamgylchynu gan glogwyni calchfaen esgynnol a llwybrau glan afon atmosfferaidd.

Arfordir

Denbighshire coast

1

SC2

Parc dŵr anhygoel y Rhyl sydd werth miliynau ac arena chwarae dan do cyffrous sy’n denu 350,000 o ymwelwyr y flwyddyn.

2

Y Rhyl

Crwydrwch weddill y Rhyl: harbwr 700 oed, llyn morol unigryw gyda rheilffordd fach a theatr boblogaidd gyda 1,000 o seddi.

3

Prestatyn

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn cwrdd â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa ger Canolfan y Nova ar lan y môr, gyda thwyni Gronant heb eu difetha i gyfeiriad y dwyrain.

Treftadaeth

Denbighshire heritage

1

Llangollen

Ewch ar gwch a gaiff ei dynnu gan geffyl, ewch ar daith ar drên stêm, ewch i weld Merched Llangollen.

2

Carchar Rhuthun

Mae “Cyweirdy” Fictoraidd yn arswydus ac atmosfferaidd.

3

Castell Dinbych

Caer uchel gyda hanner milltir o waliau’r dref a golygfeydd anhygoel.

4

Castell Rhuddlan

Ewch i weld y castell symudodd Brenin Edward I afon ar ei gyfer.

Diwylliant

Denbighshire culture

1

Sinema’r Scala, Prestatyn

Yr holl ffilmiau poblogaidd diweddaraf a dangosiadau opera a theatr byw.

2

Theatr y Pafiliwn, y Rhyl

Lleoliad cyffrous sydd newydd ei adnewyddu ar gyfer drama, comedi a chyngherddau.

3

Canolfan Grefft Rhuthun

Canolfan arweiniol Cymru ar gyfer y celfyddydau cymhwysol – gyda chaffi gwych.

4

Y Capel, Llangollen

Oriel gelf gyfoes wych tu mewn i Ganolfan Groeso.

Bwyd a diod

Denbighshire food and drink

1

Bwyty 1891

Bwyty theatr uchelgeisiol a gellid dadlau mai dyma’r golygfeydd gorau o’r môr sydd i’w
cael yn y Rhyl.

2

Bwyd a Diod Bryniau Clwyd

Mae Caffi Florence ym Mharc Gwledig Loggerheads yn lle gwych i ddechrau.

3

Ystâd Rhug

Ystâd organig gyda’i siop fferm, bwyty a siop bwyd parod ei hun ar ochr y ffordd.

4

Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy
Bwyd a Diod

Mae Llangollen wrth ganol y fenter bwyd lleol hon – edrychwch am y logo.