Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prestatyn Beach

Syniadau Llwybrau Hanner Tymor

Ewch allan beth bynnag yw’r tywydd a mwynhau creu  llwybrau eich hun yr hanner tymor hwn.

Cymerwch taith yn ôl mewn amser ar reilffordd stêm Llangollen.

Llangollen Railway

Llogwch feic o harbwr y Rhyl ac ewch draw i lawr y promenâd tuag at Brestatyn ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 5.

National Cycle Route 5

Dringwch i ben bryngaer. Mae gweddillion cadwyn o gaerau o Oes yr Haearn yn ymestyn ar hyd Bryniau Clwyd.

CLwydian Range and Dee Valley AONB

Beth am ymweld â threfi gwyliau enwog y Rhyl a Phrestatyn, sy’n cynnig hwyl traddodiadol glan y môr ac atyniadau gwych, gan gynnwys parc dŵr SC2 a TAG Active.

Tag Active, SC2, Rhyl

Gwlychu neu faeddu amdani, neu’r ddau! Rhowch gynnig ar syrffio barcud yn y môr, padl-fyrddio neu feicio mynydd yn Oneplanet Adventure yn Llandegla.

Prestatyn Beach