Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mountain BIking in North Wales

Beicio yng Ngogledd Dwyrain Cymru

Mae miloedd o feicwyr a beicwyr mynydd yn dod i ogledd Cymru bob wythnos ar gyfer rhywfaint o’r beicio gorau yn y DU.

Mae taith fer yn dod â golygfeydd panoramig i chi ar draws mynyddoedd, llynnoedd, fforestydd a dyffrynnoedd lle gallwch feicio ein dringfeydd heriol, trac sengl technegol a disgyniadau yn y mannau. Yn syml iawn, mae’r ardal hon yn gyrchfan beicio mynydd o safon fyd-eang, i’r teulu cyfan ac ar gyfer pob gradd beiciwr.

Contact

beiciogogleddcymru.co.uk D/o Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych, Parc Gwledig Loggerheads, ger Yr Wyddgrug, Sir Ddinbych CH7 6LT