Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Llyn Brenig

Mae Llyn Brenig yn gronfa ddŵr sydd wedi’i lleoli yng Nghymru, yng nghanol rhostiroedd Dinbych, ar uchder o 1200 troedfedd, ar y ffin rhwng Siroedd Conwy a Dinbych sydd yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ganolfan ar gyfer gweithgareddau awyr agored, gan gynnwys cerdded, beicio, pysgota a hwylio. Lle hyfryd i gael picnic a mwynhau’r cefn gwlad o’i amgylch, mae rhwydwaith o lwybrau troed yn amgylchynu’r ardal a nifer o ffyrdd wedi’u marcio’n addas ar gyfer beicio a cherdded. Mae’r ganolfan ymwelwyr yn darparu cyfleusterau gan gynnwys caffi, trwyddedau pysgota a llogi beiciau, yn ogystal â lle chwarae antur i blant.

Cysylltwch

Llyn Brenig, Cerrigydrudion, Conwy, Wales, LL21 9TT