Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Heritage Tours North Wales

Heritage Tours North Wales

Rhuthun – “Royalty and Rogues” – taith gerdded breifat VIP o amgylch Rhuthun ar gyfer cyplau neu grwpiau teuluol.

Mae’r daith yn cynnwys am dro hamddenol o amgylch rhan ganolog y dref, sydd wedi’i lleoli’n strategol ar ben bryn strategol. Ymlwybrwch drwy strydoedd braf Rhuthun i ddarganfod hanesion diddorol am bobl a oedd â chysylltiadau brenhinol ac eraill a aeth i helynt gyda’r gyfraith. Darganfyddwch beth sy’n gwneud Rhuthun yn dref wych na ddylech ei methu.

Taith breifat i chi neu eich grŵp teuluol.

Mae teithiau’n cael eu trefnu ar amser sy’n gyfleus i chi.

Maent yn cychwyn y tu allan i’r Hen Lys, Sgwâr Sant Pedr, neu leoliad arall sy’n addas i chi.

£25 am daith dywys i ddau o bobl neu £30 i deulu (uchafswm o 5 o bobl).

Cysylltwch â Heather Williams, Heritage Tours North Wales.

Contact

Gallery