Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mold Library

Amgueddfa Wyddgrug

Mae’r amgueddfa’n olrhain hanes diddorol Yr Wyddgrug. Cewch weld trysorau o’r Oes Efydd, yn cynnwys bwyeill, gemwaith, a chopi Clogyn Aur Yr Wyddgrug. Mae yno arddangosfeydd yn ymwneud ag enwogion a bywyd y dref, a chewch gipolwg ar y dref yn Oes Fictoria drwy lygaid y nofelydd enwog Daniel Owen, yn sefyll yn y swyddfa a’r siop teiliwr a adeiladwyd yn yr Amgueddfa.

Rhad ac am ddim.

Ae’r amgueddfa yn yr adeilad sy’n gartref i’r llyfrgell, yng nghanol y dref, gyferbyn â’r Swyddfa Bost, Heol yr Iarll, cwta pump i ddeg munud ar droed o’r orsaf bysiau a meysydd parcio’r dref.

Cysylltwch

Ffordd Yr Iarll, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1AP

Oriau agor

 • Monday
  09:30 - 19:00
 • Tuesday
  09:30 - 19:00
 • Wednesday
  09:30 - 17:30
 • Thursday
  00:00 - 00:00
 • Friday
  09:30 - 19:00
 • Saturday
  09:30 - 12:30
 • Sunday
  Closed

Delweddau