Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

wrexham tennis centre

Wrexham Tennis Centre

Cyfleuster Tennis Talu a Chwarae a gaiff ei gynnal gan ymddiriedolaeth elusennol gyda saith cwrs maint llawn a dau gwrt dan do bychan yw Canolfan Tennis Wrecsam, sef y cyfleuster tennis mwyaf yng Nghymru.

Cynhelir gweithgareddau unigol a grŵp a gaiff eu harwain gan hyfforddwyr i blant a phobl o bob oedran a gallu o £2 y sesiwn, a chynhelir twrnameintiau ar gyfer bob safon. Gellir hefyd archebu’r cyrtiau ar gyfer sesiynau preifat hyd at 6 diwrnod ymlaen llaw.

Contact

Wrexham Tennis Centre, Plas Coch Road, Wrexham LL11 2BW