Ymweld â’r Rhyl

Mae’r Rhyl yn gyrchfan glan y môr Prydeinig traddodiadol. Ers sawl cenhedlaeth mae’n gyrchfan perffaith pan fyddwch eisiau teimlo’r tywod rhwng bysedd eich traed, yr awel yn eich gwallt a hufen iâ mawr yn eich llaw. Fyddai neb yn gweld bai arnoch chi pe baech chi eisiau llogi cadair ac eistedd ar lan y môr – neu badlo ym mhwll padlo enwog Drift Park. Ond nid cyrchfan i dorheulo ac adeiladu cestyll tywod yn unig yw’r Rhyl. Mae llawer o gerddwyr a beicwyr hefyd. Y rheswm dros hynny yw bod dau lwybr pwysig yn pasio trwodd: Llwybr Arfordir Cymru 870 milltir a Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 sy’n 372 milltir.

Pethau i’w gwneud a digwyddiadau gerllaw

Family walking along groyne on beach Rhyl Denbighshire North People Lifestyle Towns and Villages
Rhyl Beach

Am y Rhyl

Ychydig ganrifoedd yn ôl roedd y Rhyl yn bentref pysgota di-nod ar arfordir Gogledd Cymru gyda phoblogaeth o tua 300. Erbyn canol yr 1800au, diolch i’r rheilffordd, roedd yn un o’r trefi gwyliau mwyaf ffasiynol ym Mhrydain. Efallai bod llawer wedi newid ers i’n hynafiad grwydro lawr y promenâd mewn hetiau crand neu grinolin. Ond bydd rhai pethau yn yr aros yr un fath o hyd. Y môr, y tywod a hinsawdd sy’n swyddogol brafiach na’r cyfartaledd cenedlaethol. Cewch weld sawl peth i’ch atgoffa o anterth Fictoraidd ac Edwardaidd y dref os ewch am dro am ddwyawr ar hyd y llwybr. Cewch glywed straeon hynod am arloeswyr hwylio a hedfan. Ac yn ein harbwr sy’n 700 oed byddwch yn croesi pont o’r 21 ganrif.

Mae gennym amrywiaeth gynhwysfawr o lety ar gael yn ardal y Rhyl sy’n addas ar gyfer pob cyllideb o Wely a Brecwast a Gwestai llai i westai 3 seren mawr, ynghyd â pharciau gwyliau a safleoedd gwersylla a charafanau.

Llwybr Tref y Rhyl

Dwy ganrif yn ôl roedd y Rhyl yn bentref pysgota di-nod ar arfordir gogledd Cymru. Ond, erbyn canol y
1800au, diolch i’r rheilffordd, roedd yn un o’r dyfrfannau mwyaf ffasiynol ym Mhrydain. Ond mi fyddwch chi hefyd yn dod ar draws pont o’r unfed ganrif ar hugain a pharc
dwr newydd sbon danlli, gwerth sawl miliwn o bunnau, sy’n denu 350,000 o ymwelwyr y flwyddyn.

Llyfryn Llwybr Tref y Rhyl