Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2023 – Cyflwyno Blwyddyn y Llwybrau

 

Mae Croeso Cymru wedi cyhoeddi bod 2023 yn flwyddyn y llwybrau ac mae’n gwahodd ymwelwyr a phobl Cymru i greu eu llwybrau epig eu hunain yng Nghymru yn ystod 2023.

Mae Llwybrau Wales, by Trails yn codi o lwyddiant y pum blwyddyn thema y mae Croeso Cymru wedi’u cynnal hyd yma – sef antur, chwedlau, môr, darganfod ac awyr agored. Mae’r blynyddoedd thema yn tynnu sylw at Gymru fel cyrchfan groesawgar, gynhwysol sydd ar agor drwy’r flwyddyn, boed hynny ar gyfer yr anturiaethwyr dewraf neu’r ymwelwyr hamddenol hynny sy’n ceisio ymlacio.

Rydym ni yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn credu bod y thema Llwybrau yn berffaith ar gyfer ein rhan ni o Gymru.  Mewn byd ôl-bandemig, mae ymchwil yn dangos bod pobl yn chwilio am brofiadau sy’n eu hailgysylltu, boed hynny â threftadaeth, diwylliant, natur neu gymuned.

Moel Famau Country Park
Parc Gwledig Moel Famau 

Aeth yr ymgyrch Llwybrau yn fyw ar 9 Ionawr ar y teledu ledled y DU ac yng Nghymru, felly dylech ddechrau gweld yr hysbysebion ar y teledu yn fuan. Pwrpas y flwyddyn yw darganfod trysorau anghofiedig, mwynhau symbylu’r synhwyrau a chreu atgofion ar hyd llwybrau o amgylch bwyd, atyniadau, gweithgareddau, tirweddau ac arfordiroedd lleol.

Dark Skies in Denbighshire

Gobeithiwn eich ysbrydoli trwy gydol y flwyddyn i greu eich llwybrau eich hunain yn ein cornel fach ni o Gymru.  Rydym yn gweithio ar bamffledyn newydd ar gyfer 2023, cyn belled â bod ffilmiau newydd a digonedd o flogiau ac ysbrydoliaeth ar y cyfryngau cymdeithasol i wneud y #flwyddyn lwybrau yn un i’w chofio.