Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bwlch yr Oernant yn coresawu reidwyr 2024 Taith Prydain Banc Lloyds Merched ar ail gymal y ras

Dychwelodd Taith Prydain Banc Lloyds Merched eleni gyda’r digwyddiad Pedwar cam yn dechrau yn y Trallwng, yng nghanolbarth Cymru, ac yn gorffen ar ddydd Sul 9 Mehefin ym Manceinion Fwyaf.

Cychwynnodd a gorffennodd ail gymal y ras ar Stryd Caer yng nghanol Dinas Wrecsam ar 7 Mehefin, gyda’r llwybr yn mynd â’r peloton dros Fwlch yr Oernant, y bwlch mynydd enwog sydd wedi’i leoli yn ne-ddwyrain Sir Ddinbych.

Llun gan Alex Whitehead/SWpix.com – 07/06/2024 – Beicio – Taith y Byd Merched UCI – Taith Banc Lloyds o Brydain Merched – Cam 2: Llwyfan Wrecsam, Cymru – Y Peloton yn dringo Bwlch yr Oernant

Mae ffordd yr A542 yn rhedeg o Landegla i Langollen dros Fwlch yr Oernant, gyda’r man uchaf yn cyrraedd 417 metr (1,368 tr). Mae’r ffordd yn teithio ar ffurf pedol o amgylch ochrau dyffryn, gan roi ei enw Saesneg iddo.

Dechreuodd dringfa categori 1 y beiciwr tua 110 km i mewn i’r llwyfan, a gwelwyd y beicwyr yn dringo’r ddringfa serth am gyfanswm o 5.8 km cyn teithio’n ôl i ganol Dinas Wrecsam. Graddiant cyfartalog bwlch yr Oernant yw 5.2%, ond mewn rhai rhannau o’r bwlch gall fynd yn fwy serth, gyda’r 100m mwyaf serth yn dod i mewn ar raddiant o 11%.

Mae Bwlch yr Oernant wedi cynnal Pencampwriaethau Dringo Bryniau Cenedlaethol Prydain yn y gorffennol ac mae’n her adnabyddus ym myd beicio domestig.

Dywedodd Tony Ward, Cyfarwyddwr Corfforaethol Economi a’r Amgylchedd:

“Roedd yn fraint croesawu beicwyr mor dalentog i Sir Ddinbych wrth iddynt wneud eu ffordd drwy ail gymal y ras fawreddog hon. Mae’r llwybr mynydd yn gyrchfan boblogaidd i lawer o dwristiaid a phobl leol.

Mae Bwlch yr Oernant yn rhan eiconig o Sir Ddinbych, ac yn her wych i feicwyr a cherddwyr. Yn adnabyddus am ei ffordd drawiadol, droellog, mae’r bwlch yn ardal syfrdanol o’n Sir, ac mae’n gartref i rai golygfeydd bythgofiadwy.”

I ddarganfod mwy ewch i: https://www.britishcycling.org.uk/tourofbritain/

Credyd delwedd: SWpix.com