Carchar Rhuthun

Archwiliwch bob twll a chornel o Garchar Rhuthun- un o adeiladau mwyaf diddorol Gogledd Cymru.
Cewch weld y bloc celloedd Pentonville a dysgu am yr Houdini Cymreig, Coch Bach y Bala a William Hughes.
Mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau, helfeydd ysbrydion, seremonïau, priodasau a phartïon.

Recently Added