Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dinas Bran Castle, Clwydian Range and Dee Valley AONB

Podlediad newydd yn archwilio hanes Castell Dinas Brân wedi’i lansio

 

Mae cyfres newydd o straeon wedi’u creu gan Sarah Baylis a’u cynhyrchu gan Sally Harrison dan y teitl – ‘Capturing the Castle: A Journey Through Time.’

Mae’r podlediad yn mynd â gwrandawyr am dro gyda Sarah, o Bont Llangollen at gopa Castell Dinas Brân, gan gerdded gyda’r nifer o ‘ysbrydion’ sydd wedi bod ar yr un daith dros y 200 mlynedd diwethaf.

Dinas Brân Castle, Llangollen
A Welsh sheep stood at Dinas Bran Castle at sunset.
Dinas Bran. Denbighshire. Wales
Routes To the Sea project
Images by Craig Colville photographer
Copyright held by Denbighshire County council

Mae eu geiriau – dyfyniadau o lythyrau, teithlyfrau, papurau newydd, barddoniaeth a chân – wedi’u lleisio gan bobl leol a ymatebodd i alwad am gyfranwyr i ddarllen straeon y cymeriadau hanesyddol. Mae aelodau’r gymuned yn cymryd rhan hefyd, gan roi safbwynt modern o’r Castell gan bobl leol ac ymwelwyr. Mae’r recordiad yn cynnwys perfformiad o gerddoriaeth draddodiadol ar y delyn gan Tom Parry, a’r faled werin Fictoraidd, ‘Jenny Jones’, wedi’i chanu gan Jennie Coates.

Cerdyn post sy’n dangos Castell Dinas Brân, Llangollen, gan gynnwys y camera obscura a’r ystafell de. Drwy garedigrwydd Amgueddfa Llangollen.

Wedi’i osod dros amser, mae’r lleisiau amrywiol hyn yn cofnodi hanes y Castell – yn adrodd ei hanes o wahanol safbwyntiau, ac yn darparu sylwebaeth sy’n newid ar y tirlun darluniadwy a thwf twristiaeth hyd heddiw yn Nyffryn Dyfrdwy.

Yn ddiweddar, cafodd y recordiad 48 munud ei gynnwys yn arddangosfa gyffrous Dyffryn Dyfrdwy | Dee Valley yn Oriel Dory yn Llangollen, lle cafodd ei ail-chwarae mewn cornel fechan o’r oriel, ynghyd â chardiau post hanesyddol o’r ardal. Ar ôl yr arddangosfa, mae wedi bod ar gael fel podlediad ar Soundcloud ac ar wefan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Dinas Brân Castle, Llangollen
Dinas Brân Castle, Llangollen

Gallwch wrando ar y podlediad yma.  Mae hefyd wedi’i gynnwys mewn arddangosfa barhaus yn Amgueddfa Llangollen.

Dinas Brân Castle, Llangollen
A Welsh sheep stood at Dinas Bran Castle at sunset.
Dinas Bran. Denbighshire. Wales

Mae’r prosiect hanes clywedol wedi’i gomisiynu gan brosiect Ein Tirlun Darluniadwy, a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.