Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Brenig Cottage Escapes

LLE I ARCHWILIO, YMLACIO A DADFLINO YNG NGHEFN GWLAD

Lle arbennig i westeion sydd am dreulio’r diwrnod yn archwilio, cerdded, beicio neu bysgota i ymlacio ac ymroi i’r heddwch a’r tawelwch wedyn.

Gan gynnig llety moethus, lle bwyta awyr agored, twb poeth wedi’i danio gan bren, gerddi preifat amgaeedig a golygfeydd cefn gwlad trawiadol.

LLETY CYFEILLGAR I GŴN

Gall hyd at ddau gi gyd-fynd â gwesteion (mwy ar gais).  Mae gennym dap awyr agored, bath doggy, tywelion a thafliadau.  Mae digon o le mewn dwy ardd gaeëdig.

Cysylltwch