Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Powys Country House

Mae gan Powys Country House wyth ystafell wely a gynlluniwyd yn unigol ar gyfer gwestai, sy’n cynnig cysuron modern cartref gyda steilio traddodiadol.

Mae ganddynt ddau fwthyn hunan-arlwyo, sy’n dod yn gyflawn gyda thanau ar gyfer y misoedd oerach a cheginau llawn offer (gan gynnwys y peiriant golchi llestri a’r peiriant golchi hanfodol).   Mae pob llety wedi’i leoli’n dda oddi wrth ei gilydd er mwyn sicrhau preifatrwydd a diogelwch.

Mae’r lleoliad yn cynnig tair erw o dir gyda golygfeydd gwych o Ddyffryn Dyfrdwy a bryniau Cymru i gerdded o gwmpas gyda chi neu heb eich ci.  Rhowch gynnig ar eich sgiliau ar ein cwrt tennis lawnt, y set wyddbwyll awyr agored anferth, a’r padog caeedig.

Mae yna hefyd dwb poeth, ystafell gemau yn y Tŷ Gwledig a lle chwarae i blant i ddiddanu gwesteion o bob oed. Fe welwch hefyd farbeciw a mannau eistedd.

Wedi’i leoli ychydig oddi ar yr A5, ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, mae’r tŷ a’r bythynnod yn ganolfan ddelfrydol i archwilio’r atyniadau niferus

.

Mae ganddyn nhw bwynt gwefru ceir trydan math 2 ar gael i wneud tua llai o straen i westeion sydd â cheir trydan.

Os byddwch chi awydd seibiant gweithgar ac anturus neu hafan heddychlon oddi wrth y cyfan, Powys Country House a bythynnod yw’r lle i chi.

.

Cysylltwch