Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Horse drawn boat rides, Llangollen Wharf

Cychod wedi’u tynnu gan geffylau – Llangollen

Mwynhewch daith gwch ar Gamlas Llangollen wedi’i dynnu gan un o’u ceffylau trwm hyfryd. Mae’r cychod wedi eu gorchuddio, felly mae yna amddiffyniad os bydd yn digwydd bwrw glaw.

Maent hefyd yn cynnig taith dwy awr o hyd ar draws y safle Treftadaeth y Byd sy’n cynnwys Traphont Ddŵr drawiadol Pontcysyllte mewn cwch hollol ddiogel rhag y tywydd gyda gwres canolog. Unwaith y byddwch wedi mwynhau eich taith, beth am gael seibiant yn ystafelloedd te’r Wharf i gael rhywfaint o luniaeth wrth wylio’r cychod yn mynd heibio’r teras.

Cysylltwch

Wharf Llangollen, Wharf Hill, Llangollen LL20 8TA

Oriau agor

 • Monday
  09:30 - 16:30
 • Tuesday
  09:30 - 16:30
 • Wednesday
  09:30 - 16:30
 • Thursday
  09:30 - 16:30
 • Friday
  09:30 - 16:30
 • Saturday
  09:30 - 16:30
 • Sunday
  09:30 - 16:30