Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Llangollen Pavilion

Pafiliwn Llangollen

Yn swatio yng nghefn gwlad godidog Ardal o Harddwch Naturiol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy y mae Pafiliwn Llangollen. Mae’n gartref i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen sy’n ŵyl a gynhelir bob blwyddyn yn Llangollen a sefydlwyd yn enw heddwch ym 1946, ac yn denu miloedd o gerddorion, cantorion, corau a pherfformwyr o bob cwr o’r byd. Mae hefyd yn lleoliad ysbrydoledig ar gyfer cynnal digwyddiadau gan gynnwys Gŵyl Fwyd bob mis Hydref.

Cysylltwch

Pafiliwn Llangollen, Ffordd yr Abaty, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8SW

Delweddau