Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Llangollen Railway

Reilffordd Llangollen i Gorwen

Rydym yn rheilffordd dreftadaeth wedi ei lleoli ger Bont hanesyddol y Ddyfrdwy (a adeiladwyd ym 1345) yn Llangollen yn mynd am 10 milltir drwy ddyffryn godidog Dyfrdwy i dref Corwen.

Mae’r rheilffordd yn dilyn Afon Dyfrdwy, a neilltuwyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), ar ei hyd.

Mae’r darn bychan hwn o reilffordd, a arferai, yn ei dydd, groesi Cymru o Riwabon i Abermaw, yn cynnig detholiad o’r golygfeydd a’r synau a geid ers talwm, gan fynd heibio’r golygfeydd mwyaf hardd a naturiol sydd gan Gymru i’w cynnig.

Mae’r rheilffordd wedi ei lleoli mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) ac mae hyn yn amlwg wrth i chi ymdroelli drwy Ddyffryn Dyfrdwy.

O ŵyn yn y gwanwyn i gwymp amryliw dail yr Hydref, mae’r golygfeydd sydd i’w cael o’r cerbydau’n odidog ac yn newid yn barhaus.

Contact

Reilffordd Llangollen, The Station, Abbey Road
Llangollen, Sir Ddinbych LL20 8SN

Gallery