Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nantclwyd y Dre, Ruthin

Nantclwyd y Dre

Dewch ar daith drwy saith oes Nantclwyd y Dre, plasty trefol ffrâm bren dyddiedig hynaf yn Cymru. Adeiladwyd y tŷ gwreiddiol yn 1435 ond mae wedi ei estyn a’i uwchraddio sawl gwaith wedi hynny. Mae Nantclwyd y Dre wedi ei adfer yn hyfryd fel bod modd i ni gael cipolwg ar fywydau’r preswylwyr gwahanol ac ar ffasiwn y blynyddoedd a fu. Mae modd i ymwelwyr weld ystlumod pedol lleiaf yn yr atig trwy’r ‘camera ystlumod’, cymryd rhan mewn cwis a defnyddio sgriniau rhyngweithiol i ddysgu mwy am y tŷ a’i drigolion.

Dewch i ymweld â’r Ardd Arglwyddi sydd wedi hadfer yn llawn , mae mynediad i’r Ardd Arglwyddi wedi’i gynnwys yn y pris mynediad i’r tŷ.

Cysylltwch

Nantclwyd y Dre, Stryd y Castell, Rhuthun LL15 1DP

Delweddau