Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

high tide viewed from Talacre bird hide

Drysfa Talacre

Mae Traeth Talacre yn draeth eang, tywodlyd sy’n aml yn wyntog iawn, ac yno mae dihangfa braf o gyrchfannau mwy masnachol Arfordir Gogledd Cymru.

Mae twyni tywod Gronant gyda’u statws AoDdGA a Drysfa Talacre yn gefndir i’r traeth, ac mae’n gartref i’r madfall y tywod prin a llyffant y twyni. Oherwydd llanw cryf, nid yw’r traeth yn addas i nofio nac i wneud chwaraeon dwr eraill. Caniateir cŵn ar rai adegau. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys toiledau, caffi, tafarn, siopau a swyddfa bost.

Cysylltwch

Gronant Dunes The Warren Beach, Talacre, Talacre, Flintshire