Ymweld â’r Wyddgrug

Mae gan dref Yr Wyddgrug a’r ardal gyfagos lawer i’w gynnig i ystod o ymwelwyr.    Ar gyfer yr ymwelwyr anturus, mae’r Wyddgrug wrth droed Bryniau Clwyd sy’n berffaith ar gyfer crwydro a cherdded drwy gefn gwlad.   Mae Moel Famau hefyd ar gyrion Yr Wyddgrug gyda golygfeydd godidog o dirlun ar draws Bryniau Clwyd – “y porth i Gymru” ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Mae’r dref yn cynnwys clwb golff sydd wedi ennill gwobr sy’n gorwedd yng nghysgod Moel Famau; cwrs heriol gyda golygfeydd godidog.    Beth am brynu Tocyn Golff Porth i Gymru a mwynhau Cyrsiau Golff eraill hefyd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae’r dreftadaeth yn Yr Wyddgrug yn helaeth iawn.  Mae yna farchnad stryd yn Yr Wyddgrug ers y canol oesoedd ac mae’n parhau i fod y farchnad fwyaf a’r gorau yng Ngogledd Cymru hyd heddiw.    Profiad siopa gwahanol bob diwrnod o’r wythnos.  Cynhelir marchnadoedd stryd bob dydd Mercher a dydd Sadwrn (rhwng 9am a 3.30pm) trwy gydol y flwyddyn.  Byddwch yn dod o hyd i’r farchnad brysur hon a gynhelir ar y Stryd Fawr a drwodd i Sgwâr Daniel Owen gyda 70+ o fasnachwyr yn aros i gynnig bargen wych i chi, rhywbeth gwahanol neu fwynhau awyrgylch marchnad stryd brysuraf yng Ngogledd Cymru.

Mae Bryn y Beili hanesyddol; unwaith yn domen gladdu hanesyddol a lleoliad castell Normanaidd i’w weld uwchlaw’r Stryd Fawr. Roedd ymsefydlwyr Normanaidd yn arfer defnyddio’r castell c1072, a chredir eu bod wedi cael eu henw o ‘mont-haut’ sy’n golygu bryn uchel gafodd ei lygru dros y blynyddoedd nes iddo fod yn Yr Wyddgrug, felly mae’n bosibl bod Bryn y Beili wedi rhoi’r enw i’r dref.    Brwydrwyd dros y castell sawl gwaith ac o ystyried ei gefndir treisiol, mae’n eironig ei fod wedi cael ei ddefnyddio at ddibenion hamdden bellach ers sawl blwyddyn.
Mae’r Wyddgrug hefyd yn gartref i Theatr Clwyd sydd yn un o’r theatrau cynhyrchu mwyaf blaenllaw yng Nghymru – sefydliad rhagoriaeth sy’n edrych dros Fryniau Clwyd ac eto o fewn deugain munud i Lerpwl.
Ers 1976 mae wedi bod yn bwerdy theatraidd ac yn gartref i’r gymuned.  Bellach, o dan arweiniad Tîm Gweithredol Tamara Harvey a Liam Evans-Ford, mae’n mynd o nerth i nerth yn cynhyrchu theatr o’r radd flaenaf, o ddramâu newydd i adfywiad y clasuron.

Mae yna dri gofod theatr, sinema, caffi, bar ac orielau celf ac ynghyd â’i sioeau ei hun, mae’n cynnig rhaglen amrywiol a chyfoethog o’r celfyddydau gweledol, ffilm, theatr, cerddoriaeth, dawns a chomedi.   Mae Theatr Clwyd yn gwneud llawer o waith gyda’r gymuned leol, ysgolion a cholegau ac mae’n creu gwaith sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer, gyda a gan bobl ifanc.   Yn 2016/17 roedd dros 420,000 o bobl wedi gweld cynhyrchiad Theatr Clwyd, yn yr adeilad ac ar draws y DU.
Mae’r dref ei hun yn cynnig llety i ystod eang o ddigwyddiadau sy’n cynnwys Gŵyl Bwyd a Diod a Gŵyl Blws a Soul Gogledd Cymru.   Mae’r dref yn llawn o fwytai amrywiol o bob math wrth droed Bryniau Clwyd.
I gael mwy o wybodaeth gallwch weld Canllaw Tref Yr Wyddgrug 2019 yma.
#TheNorthWalesWay #Northeastwales #Flintshire
#Adventure #Golf #Landscape #Walking #Heritage #FoodandDrink