Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gwyliau byr gaeaf yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Mae Gogledd Cymru ymhlith y 10 cyrchfan mwyaf poblogaidd yn y byd yn ôl Lonely Planet, felly mae’n berffaith fel cyrchfan wyliau.

Mae gan ein cornel o Ogledd Cymru forlin hyfryd, treftadaeth gyfoethog ac antur i’r teulu. Gydag ardal o harddwch naturiol eithriadol, trefi gwledig rhyfeddol, morlin hyfryd a Safle Treftadaeth y Byd 11 milltir o hyd.

Rydym yn gwybod pa mor anodd yw hi i gynllunio gwyliau yn ystod y cyfnod costus hwn. Mae’n anodd dianc y bwletinau newyddion a’r ansicrwydd o gostau cynyddol. Fodd bynnag, weithiau gwyliau gartref funud olaf yw’r peth delfrydol sydd ei angen i gael persbectif, heb dorri’r banc.  Mae Gogledd Ddwyrain Cymru yn llawer nes nac yr ydych yn feddwl, ac mae’n hawdd cyrraedd gan gadw eich costau teithio yn isel.  Rydym wedi ein lleoli ar y wibffordd A55 i’r gorllewin, yr M62 wrth deithio i’r dwyrain, yr M53 ac M56 i’r gogledd a’r A5 ac M54 wrth fynd tua’r de. Mae Lerpwl, Manceinion a Birmingham llai na 2 awr i ffwrdd, ac mae teithio i Lundain a Glasgow yn eithaf cyfleus hefyd.

Mae gennym ystod o lety fforddiadwy a gwahanol gyda rhywbeth tuag at ddant a chyllidebau pawb. Dyma rai syniadau yr hoffem eu rhannu gyda chi.

  1. Cornel Clychau’r Gog yn  The Forge, Corwen, sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn. Pan fyddwch yn archebu arhosiad y gaeaf hwn gallwch ychwanegu Profiad Antur y Gaeaf am £60 yn unig fesul cwpwl. Gallwch ddewis o nofio gwyllt, fforio am fwyd, coginio ar dân agored a thaflu bwyell!

  1. Gyda chabanau o’r enw Dog House ac Owl Lodge  yn Faraway  Follies yn Llandegla, maent mor unigryw a gwahanol yn eu nodweddion a dyluniad ag y mae’r enwau yn ei awgrymu. Gan gynnig llety cyfforddus a soffistigedig, maent oll yn dod gyda thwb poeth am arhosiad hynod o ymlaciol.

  1. Y dyddiau hyn mae pawb yn gyfarwydd â’r term ‘glampio’, ond mae Cabanau Saffari Lodges ym Mhentre Mawr yn mynd gam ymhellach. Dychmygwch gyrraedd eich ystafell eich hun mewn gwesty cynfas, ynghyd â thwb poeth.

Gallwch ymlacio yn eich ystafell fyw eich hun gyda soffa fawr, tra bod peiriant coffi Nespresso yn gwneud y cwpan perffaith o goffi i chi. Mwynhewch eich ardal lletygarwch gyda’r holl bethau bach yr ydych yn ei ddisgwyl.

Yna ewch allan i’ch teras tawel a newidiwch i mewn i’ch twb poeth preifat. Peidiwch â phoeni, bydd y twb yn boeth yn barod ar eich cyfer! Bydd sŵn ein ceffylau bach Shetland yn crwydro o amgylch y cabanau yn gwneud i chi ddychmygu bod llewod yn yr ardal a gall alwad cynnar gan lwynog fod yn hiena yn y pellter.

  1. Mae The Laundry Retreat yn llety gwyliau gwbl unigryw wedi’i leoli rhwng Dinbych a Rhuthun, ger pentref Llanrhaeadr. Mae’n cynnig moethusrwydd diymdrech wedi’i ddylunio ar gyfer oedolion yn unig, sydd eisiau ymlacio gyda golygfeydd godidog bryniau Clwyd, ardal o harddwch naturiol eithriadol, archebwch rŵan. Mae’r gerddi yn arbennig iawn hefyd, ac anogir y gwestai i deimlo’n gartrefol o fewn y gerddi a mwynhau’r hyn mae’r tymhorau yn ei gynnig, o eirlysiau ym mis Chwefror i forderi’r haf a dail yr hydref.

Ond y peth gorau oll yw bod ein hawyr iach am ddim. Mae ein holl lwybrau cerdded a chenedlaethol, ein tirlun AHNE a’n safle Treftadaeth y Byd i gyd am ddim i’w gwerthfawrogi, gyda ffioedd parcio bychain yn y safleoedd mwyaf poblogaidd. Cymerwch olwg arall, cewch eich synnu gyda’r hyn sydd i’w gynnig mewn ardal mor fach yng Nghymru.