Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Penwythnos yng Ngogledd Ddwyrain Cymru gyda char trydan

 

 

Oes gennych chi gar trydan?  Mae’n hawdd mwynhau penwythnos i ffwrdd yn eich car trydan, gyda phwyntiau gwefru ar draws yr ardal a llefydd bendigedig i ymweld â nhw.

Dechreuom ein harhosiad deuddydd yn Y Rhyl. Ychydig ganrifoedd yn ôl roedd Y Rhyl yn bentref pysgota ar arfordir Gogledd Cymru ond erbyn canol y 1800au, diolch i ddyfodiad y rheilffordd, roedd yn un o’r cyrchfannau gwyliau mwyaf ffasiynol ym Mhrydain.    Yn ei harbwr 700 mlwydd oed mae pont fodern o’r 21ain ganrif sef Pont y Ddraig, yn ogystal â pharc dŵr sy’n werth sawl miliwn o bunnoedd ac sy’n denu 350,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Mae hefyd yn cynnwys y Llyn Morol gyda’i reilffordd fach hanesyddol.

Pont Y Ddraig Harbour Bridge, Rhyl
Pont Y Ddraig ,  Y Rhyl

Ar ôl i ni fwynhau awyr iach y môr, gwnaethom yrru drwy drefn Rhuddlan gyda’i chefnlen anhygoel o gestyll am Lanelwy, o bosibl y ddinas leiaf yn y DU.   Y prif atyniad yma yw’r gadeirlan drawiadol gydag enghreifftiau gwych o ffenestri lliw. Adeiladwyd y gadeirlan hynafol hon yn wreiddiol yn y drydedd ganrif ar ddeg a hon yw’r gadeirlan leiaf ym Mhrydain Fawr.   Mae’n gartref i Feibl William Morgan ac mae’n darparu cyswllt hanfodol i ddiwylliant a llenyddiaeth Cymru. Beth am aros i gael cinio ar draws y ffordd yng nghaffi Jacob’s Ladder sydd yn ôl adolygiad diweddar yn gweini ‘Bwyd cartref ffres a blasus, gyda gwasanaeth ardderchog’, ac rydyn ni’n cytuno’n llwyr.

St Asaph Cathedral

Yn ôl yn y cerbyd trydan, aethom tuag at Ddinbych, yna Rhuthun.    Os ydych yn mwynhau crefftau gan grefftwyr lleol, mae yna dri lleoliad braf ond gwahanol iawn o fewn ychydig filltiroedd i’w gilydd.    Yn gyntaf mae Oriel Crochendy a Bragdy Brookhouse  ac yna yn nes ymlaen mae Crochendy Anvil yn Llanrhaeadr gyferbyn ag eglwys fendigedig Sant Dyfnog a’r ffynnon sanctaidd.

Am brofiad siopa mwy modern, ewch i Ganolfan Grefft Rhuthun sydd â 3 gofod arddangos, artistiaid preswyl a stiwdios artistiaid.   Mae hefyd yn gwerthu gwaith cyfoes gan rai o brif wneuthurwyr y sir.  Gallwch bori a phrynu o gasgliad eang o dlysau, ceramig, gwydr, gwaith metel, tecstiliau, llyfrau a phapur ysgrifennu.

Aethom wedyn am goffi i Gaffi R cyn aros dros nos yn Brenig Cottage Escapes sydd rhyw 8 milltir i ffwrdd. Mae hwn yn fwthyn moethus gyda lle bwyta awyr agored a thwba poeth sy’n cael ei gynhesu gan dân coed. Mae hefyd yn croesawu cŵn gyda’i erddi preifat caeedig a golygfeydd godidog o gefn gwlad.

Y bore wedyn, aethom draw i Langollen a mynd ar y trên stêm treftadaeth sy’n rhedeg 7.5 milltir i Garrog ar hyn o bryd. Mae’r holl orsafoedd ar hyd y rheilffordd o ddyluniad nodweddiadol Fictoraidd ac mae pob gorsaf wedi’i hail-greu yn lliwiau Great Western y 1950au.

Ar ôl dychwelyd i Langollen gwnaethom fwynhau brechdan flasus yn y Riverbanc café.  Gyda chymysgedd o awyrgylch cyfeillgar, cerddoriaeth hamddenol, planhigion yn bla a byrddau pren a seddi wedi eu hadnewyddu i gynnig hafan ymlaciol. Mae yna hefyd siop grefftau fach yn gwerthu a hybu artistiaid lleol.  Arogl coffi blasus gyda dewis o ffa coffi cymysg neu wreiddiol.  Neu efallai eich bod yn mwynhau te rhydd? Mae yna dros 10 i ddewis ohonynt, gan gynnwys rhai ffrwythau tymhorol.

Gwnaethom orffen ein harhosiad deuddydd gydag ymweliad â Thraphont Ddŵr Pontcysyllte, sy’n rhan o safle treftadaeth y byd UNESCO, i fwynhau campwaith peirianyddol Thomas Telford.   Mae’r draphont ddŵr hon yn cael ei hystyried yn un o gampau peirianneg mwyaf rhyfeddol y Chwyldro Diwydiannol. Mae Pontcysyllte, sy’n golygu ‘y bont sy’n cysylltu’ yn cludo’r gamlas yn ogoneddus dros afon Dyfrdwy islaw.  Cafodd y draphont ei chwblhau yn 1805, ac mae’n ganlyniad datrysiadau peirianyddol sifil anhygoel.   Cafn haearn bwrw 126 troedfedd uwchben yr afon, bwâu cynnal haearn ac 18 o golofnau gwag wedi’u gwneud o garreg.

Credaf y cytunwch ein bod wedi llwyddo i weld llawer ac roedd popeth o fewn ychydig filltiroedd i’w gilydd gyda digon o bwyntiau gwefru ar y ffordd.

Hoffech chi aros?  Gallwch ddod o hyd i lety yma.

Pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn Sir Ddinbych