Nantclwyd y Dre

Tŷ tref pren hynaf Cymru, a adferwyd yn ddiweddar i adlewyrchu saith cyfnod ei hanes. Gall ymwelwyr gerdded yn ôl mewn amser o’r 1940au i 1435. Mae rhywogaethau o ystlumod a warchodir yn byw yn ystafelloedd yr atig, cwisiau ar gyfer plant a thaith rithwir o’r lloriau uchaf i bobl ag anawsterau symud. Arddangosfa ryngweithiol, taith hunan-dywys. Croesawir grwpiau. Mae rhaglen ddigwyddiadau lawn ac adeiladu ar gael ar gyfer seremonïau a phriodasau.

Recently Added