Dod i adnabod Ffordd y Gogledd

Mae Ffordd Gogledd Cymru yn dilyn hen ffordd fasnach am 75 milltir (120km) ar hyd arfordir y gogledd i Ynys Môn. Y triawd o gestyll anferth sy’n tynnu’r sylw’n syth: Biwmares, Caernarfon a chaer dinesig Conwy. Ynghyd â Harlech, mae’r clwstwr anhygoel hwn o gestyll o’r trydydd ganrif ar ddeg yn ffurfio Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Mae nifer o gylchoedd a gwyriadau hefyd. O’r fan yma, gallwch fynd ar daith o fynyddoedd Eryri, y Fenai, a’n ynys fwyaf, Ynys Môn. Dyma’r porth i Ddyffryn Conwy a Dyffryn Clwyd, lle mae llinell o drefi marchnad hyfryd yn asgwrn cefn i’r ffordd i lawr i Langollen. Mae Ffordd Gogledd Cymru’n cysylltu’n rhwydd gyda’i chwaer Ffyrdd, cludiant cyhoeddus a llwybrau beicio a cherdded o bellter hir.

Recently Added